Mobiliteitsstrategie VAB

De VAB staat voor een duurzame en multimodale benadering van mobiliteit. Om het goede voorbeeld te geven, heeft het bedrijf een ambitieus en duurzaam mobiliteitsbeleid voor haar personeel laten uitwerken door Traject.

Het hoofdkantoor in Zwijndrecht ligt in congestiegevoel gebied waardoor de vraag naar alternatieven voor de auto duidelijk aanwezig is. Verwacht wordt dat met de werken aan de Antwerpse Ring de autobereikbaarheid nog verder zal afnemen. Traject heeft een mobiliteitsbeleid opgemaakt dat hierop anticipeert en de bereikbaarheid van de site ook tijdens de werken maximaal garandeert.