Mobiliteitsstrategie VAB

VAB kent een grote parkeerdruk te Zwijndrecht. Deze site is gelegen in een congestiegevoelig gebied en bevindt zich sinds het najaar van 2018 vlakbij de werken in het kader van de Oosterweelverbinding. Omdat VAB een mobiliteitsorganisatie is, heeft men in 2017 Traject aangesteld om een mobiliteitsstrategie en een bijhorend actieplan uit te werken. Op deze manier wil VAB een aantrekkelijke werkgever zijn en zich nog sterker in de markt zetten als multimodale mobiliteitsclub.

Aan de hand van een analyse van de bereikbaarheid van de site en het mobiliteitsprofiel van de medewerkers, werdde potentiële modal shift bepaald en aanbevelingen geformuleerd. Deze analyse werd het vertrekpunt voor de ontwikkeling van een ambitieus actieplan in samenwerking met een werkgroep rond mobiliteit (het “mobiliteitsteam”), maar onder regie van Traject.

Traject hielp VAB bij het ontwikkelen van een mobiliteitsvisie. Er werden ambitieuze, maar realistische Key Performance Indicators bepaald om het mobiliteitsbeleid te evalueren.

In 2018 hielp Traject VAB bij de uitrol van een fietsleaseplan, werden verschillende infosessies over het mobiliteitsplan en de werken i.k.v. de Oosterweelverbinding georganiseerd. De fietsweek werd vorm gegeven en er vond een bevraging plaats bij de medewerkers.

Momenteel wordt het actieplan voor 2019 uitgewerkt en ondersteunt Traject VAB bij de verdere implementatie ervan.