Mobiliteitsstrategie met het oog op verhuis van Artsen Zonder Grenzen

Begin 2015 verhuisden de werknemers van Artsen Zonder Grenzen, voorheen gevestigd nabij het station van Jette, naar een nieuwe site in de Gewijde-Boomstraat te Elsene.

Traject heeft AZG begeleid bij de beoordeling van de impact van deze verhuis op de mobiliteit van werknemers en bij de ontwikkeling van een duurzame mobiliteitsstrategie op het niveau van de hele organisatie.

Traject heeft een impactanalyse uitgevoerd, dit is een analyse van de impact van de verhuis op het mobiliteits- en toegankelijkheidsprofiel van de site. Bij de impactanalyse houden we onder meer rekening met de potentiële modal shift.

In dit verband werd een analyse uitgevoerd van de evolutie in de woon-werkreistijd van de werknemers voor verschillende vervoerswijzen (openbaar vervoer, auto en fiets). Als resultaat van deze analyse stelden we mogelijke acties op om werknemers aan te sporen tot en te ondersteunen bij een modal shift.

Op basis van de impactanalyse werd bekeken in welke zones de verhuis de grootste impact had, zodat medewerkers in die zones extra konden begeleid worden.