Mobiliteitsstrategie bij de verhuis van de Onafhankelijke Ziekenfondsen naar Anderlecht

Halverwege 2017 verhuist het onafhankelijk ziekenfonds van zijn site in Sint-Pieters-Woluwe naar een zone in Anderlecht in de buurt van Erasmus. Deze nieuwe locatie zal minder goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Traject voerde een impactanalyse uit, waarbij de gevolgen van de verhuis op het mobiliteitsprofiel van de werknemers en het bereikbaarheidsprofiel van de site in kaart zijn gebracht. De potentiële modal shift voor duurzame vervoerswijzen (fiets, openbaar vervoer) wordt daarbij gekwantificeerd. Ook de evolutie van de duur van de woon-werkverplaatsing van de werknemers voor de verschillende vervoersmodi wordt in kaart gebracht. De analyse zorgt voor de identificatie van de mogelijke modal shift en voor diverse acties om werknemers actief te ondersteunen bij de verhuis, zoals de oprichting van een werkgroep mobiliteit of de uitbouw van een beheersysteem 'slim' parkeren.

De analyse is het uitgangspunt voor het opzetten van een coherente en geïntegreerde strategie voor duurzame mobiliteit in het DNA van de organisatie . De "Move & Mobility"-groep - ontstaan na het project - geeft uitvoering aan de mobiliteitsvisie van de organisatie met de permanente steun van Traject.