Mobiliteitsplan Zingem

Traject stond in voor het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan van Zingem en begeleidde de gemeente van sneltoets tot beleidsplan.

Tijdens het planningsproces werd een nieuwe wegencategorisering uitgezet op korte en lange termijn die rekening houdt met de implementatie van de streefbeelden van zowel de N60 als de N35. Daarnaast werden onder meer nieuwe snelheidsregimes uitgezet en in overleg met de provincie een nieuw fietsroutenetwerk bewerkstelligd.