Mobiliteitsplan Sint-Niklaas

Met een nieuw mobiliteitsplan wil de stad Sint-Niklaas een verhoogde leefbaarheid en levenskwaliteit nastreven en een verhoogde verkeersveiligheid bekomen. Duidelijk leesbare en herkenbare verkeersnetwerken zijn hierin een essentieel element.

Binnen het mobiliteitsplan wordt een vernieuwd concept voor de wijkcirculatie uitgewerkt om tot een autoluwer stadscentrum te komen. Via een integraal fietsbeleid moet de fiets evident worden als stedelijk vervoersmiddel. Voor het openbaar vervoer worden stamassen uitgebouwd en het bestaande parkeerareaal kan door een sturend parkeerbeleid optimaal ingezet worden.

Het mobiliteitsplan reikt maatregelen aan voor korte termijn maar bevat ook een doorkijk naar de lange termijn. Via een pilootwijk zullen zullen de alternatieven van de toekomst uitgerold en getest worden.