Mobiliteitsplan Gent

Gent is reeds sinds eind jaren 90 voorloper op vlak van duurzaam mobiliteitsbeleid.  In het Mobiliteitsplan van de eerste generatie werden reeds de belangrijkste principes voor openbaar transport, parkeren en het auto- en fietsverkeer vastgelegd. 

Om het Gentse mobiliteitsplan te updaten, heeft Technum samengewerkt met Traject. Samen nemen we begrippen als zone 30, vrachtverkeer en integraal fietsbeleid onder de loep. Bestaande thema’s – milieu, toegankelijkheid en categorisering van de wegen – diepen we verder uit. De studie heeft geleid tot een nieuw en ambitieus mobiliteitsbeleid voor de stad Gent.

Een evaluatie in het najaar van 2017 toonde dat het mobiliteitsplan in zijn opzet is geslaagd: Gent is verkeersveiliger, de bereikbaarheid nam toe en de leef- en luchtkwaliteit is verbeterd.