Mobiliteitsplan bedrijvenzone Da Vinci

Traject werd aangesteld om het mobiliteitsplan van de bedrijvenzone Da Vinci - een samenwerking tussen Citydev en Brussel Leefmilieu - te ontwerpen en te begeleiden. Het plan bestond uit 4 fases en liep van 2011 tot 2015 :

  • Mobiliteitsanalyse
  • Sensibilisering van de ondernemingen en evaluatie motivatie
  • Ontwerp-mobiliteitsplan
  • Uitvoering van het plan en opvolging

De site Da Vinci is gelegen in Evere en telt 5.730 werknemers die tewerkgesteld zijn in 37 bedrijven, waaronder kleine, maar ook zeer grote ondernemingen (Mobistar, Worldline, Sabca).

Het mobiliteitsplan werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met de bedrijven. Traject stond in voor het overleg met en de interactie tussen de bedrijven. Via verschillende ‘ronde tafels’ werd tevens een synergie tussen de bedrijven onderling op gang gebracht. De verschillende partners hebben actief meegewerkt aan de uitwerking van het actieplan :

  • bedrijven : duurzaam transport promoten en sensibiliseringacties naar hun werknemers toe (week van de mobiliteit, naar het werk zonder wagen, fietsdagen,…)
  • overheid : herinrichting van de openbare weg op de site en in de omgeving
  • Traject : coördinatie van de acties, uitwerken communicatiemateriaal (website, nieuwsbrieven, multimodale bereikbaarheidsfiches, vademecum mobiliteit), animeren van de vergaderingen, verslag van de noden van de bedrijven naar de autoriteiten, …