Mobiliteitsmanager GSK Vaccines

GSK Vaccines is één van de belangrijkste werkgevers in Wallonië :het bedrijf telt 8.500 werknemers en er komt elke dag een groot aantal leveranciers en onderaannemers op de vestiging. Dit heeft een redelijk grote impact op de onmiddellijke omgeving, zowel wat betreft de bereikbaarheid als op de parking.

Van 2006 tot 2018 adviseerde Traject het bedrijf over zijn mobiliteitsbeleid.. Deze samenwerking evolueert in 2009 tot een interne, fulltime begeleiding. Deze interne Mobility Manager heeft diverse taken. Traject helpt bij de parkeerproblematiek dankzij een analyse van de behoeften en het beheer van de parking, samengebracht in een parking policy. 

De Mobility Manager werkt natuurlijk ook aan het ter beschikking stellen, promoten, opvolgen en evalueren van alternatieven voor het individueel autogebruik: carpool, fietsen, openbaar vervoer, telewerk. GSK voert hiernaast, samen met Traject, een shuttle in tussen de stations en haar twee vestigingen. Tenslotte stelt men ook dienstfietsen ter beschikking voor de vele dienstverplaatsingen tussen de gebouwen van eenzelfde site. 

Hiernaast stelt Traject ook multimodale bereikbaarheidsfiches en fietsroutes op. De inzameling en indiening van de informatie in het kader van de federale verplichting inzake mobiliteit wordt gecoördineerd door Traject.