Mobiliteitsimpact Masterplan Cuppensplein

Traject ondersteunt als verkeerskundig adviseur Mop Urban Design als ontwerper van het Masterplan voor het Cuppensplein te Houthalen Helchteren. 

In interactieve workshops met de ontwerpers, ruimtelijk planners, financieel adviseurs alsook de stadsdiensten en wegbeheerder (AWV), wordt het concept van verkeersstructuur uitgewerkt, de parkeerstrategie bepaald en een eerste reflectie over de herprofilering van de N715 en ontsluiting van de nieuwe ontwikkeling gemaakt.

Op basis van het eerste inrichtingsconcept en circulatieschema doorloopt Traject de verschillende deelstappen van een klassiek mobiliteitseffectenrapport om tot een gedragen visie te komen.  De verkeersstromen van en naar de nieuwe ontwikkeling worden geraamd en het verkeer wordt toegedeeld.  

In de verkeerskundige software Vistro wordt de noodzakelijke kruispuntcapaciteit bepaald, een ontwerp van verkeerslichtenregeling opgemaakt en wordt de impact op de verkeersafwikkeling geëvalueerd.