Mobiliteitsbudget en green car policy advocatenkantoor

Een Brussels advocatenkantoor (150 medewerkers) verhuist naar een nieuwe locatie. In het licht van deze verhuis wil  het kantoor het bedrijfswagenbeleid gaan herzien. Traject begeleidt het bedrijf bij  de uitwerking van een duurzaam mobiliteitsbeleid met focus op het invoeren van een multimodaal mobiliteitsbudget en een geleidelijke vergroening van het wagenpark. Verschillende concepten (mobiliteitsvergoeding, cash for car) worden doorgerekend en de mogelijke impact op de modal split wordt bepaald. Verder wordt advies gegeven over welke type van groene wagens (elektrische, hybride, CNG) en mobiliteitsapps het meest aansluiten bij de wensen en noden van het kantoor.