Mobiliteitsbegeleiding Roularta

Elke 3 jaar dienen bedrijven met meer dan 100 medewerkers informatie over het woon-werkverkeer van hun medewerkers door te geven aan de FOD mobiliteit, zo ook in 2021 (1 jaar uitgesteld omwille van Covid-19). Roularta greep dit moment aan om het mobiliteitsbeleid aantrekkelijker te maken. 

Traject begeleidde Roularta in het verzamelen van de nodige gegevens voor de federale diagnostiek woon-werkverkeer en de Brusselse verplichtingen voor een bedrijfsvervoerplan. De bereikbaarheid van de locaties werd geanalyseerd en het potentieel van de medewerkers om op een duurzame manier naar het werk te komen, werd berekend. Daarnaast werd via een mobiliteitsenquête bij de medewerkers gepeild naar het huidig verplaatsingsgedrag en de toekomstige bereidheid tot overstappen naar duurzame vervoermodi.

Op basis van de verzamelde info werd een geïntegreerd actieplan opgesteld om het mobiliteitsbeleid van Roularta nog meer af te stemmen op de noden en wensen van hun medewerkers.