Mobiliteitsbegeleiding Mediahuis

Mediahuis is een frontrunner op vlak van mobiliteit. In 2019 verhuisden verschillende medewerkers van de site in Groot-Bijgaarden naar een nieuwe locatie gelegen aan het station Brussel-Centraal en naar het hoofdkantoor in Antwerpen. Mediahuis greep deze verhuis aan als moment om haar mobiliteitsvisie en -beleid verder uit te werken en haar medewerkers te overtuigen van een duurzame(re) mobiliteitskeuze voor hun woon-werk- en dienstverplaatsingen. Dat jaar startte Mediahuis ook met het verschonen van haar wagenpark door in te zetten op een green car policy.

Traject begeleidde Mediahuis tijdens het verhuisproces. Op basis van een bereikbaarheids- en mobiliteitsanalyse en een mobiliteitsbevraging bij de medewerkers werd een mobiliteitsactieplan opgesteld. Sindsdien biedt Traject ondersteuning in het realiseren van deze acties en maatregelen.

In 2021 begeleidde Traject Mediahuis bij de federale en Brusselse verplichting voor het in kaart brengen van medewerkersmobiliteit. Via een enquête werden de nodige gegevens verzameld en kon een vergelijking gemaakt worden met het verplaatsingsgedrag in 2019. Hieruit blijkt dat de mobiliteitsacties duidelijk hun vruchten afwerpen. Het aantal duurzame pendelaars is met de helft toegenomen sinds 2019.