Mobiliteitsbegeleiding IMEC

Imec wil werk maken van een ambitieus mobiliteitsbeleid en heeft daarom in 2017 een werkgroep mobiliteit samengesteld. Het bedrijf vroeg aan Traject om de werkgroep te ondersteunen bij het opstellen van een mobiliteitsstrategie en de implementatie ervan.

Aan de hand van een uitgebreide mobiliteitsanalyse van de site in Leuven kon de potentiële modal shift bepaald worden en werden aanbevelingen geformuleerd. Nadien werden 1-to-1 gesprekken gevoerd met de leden van het management om hun visie op vlak van mobiliteit in kaart te brengen. Op basis van beide resultaten werden een integrale mobiliteitsstrategie met bijhorend actieplan opgemaakt.

Aan Traject werd daarna gevraagd om te helpen bij de implementatie van het actieplan door het inhouse plaatsen van een mobiliteitsexpert. De mobiliteitsexpert van Traject zorgt binnen imec voor de opvolging van het actieplan, advies bij de implementatie van de specifieke maatregelen en begeleiding van de werkgroep mobiliteit.