Mobiliteitsbegeleiding bedrijf Antwerpse regio

In het najaar van 2017 schakelde een Antwerps bedrijf met meer dan 2500 medewerkers Traject in om een mobiliteitsstrategie en een bijhorend actieplan uit te werken.

Uit onze analyse bleek een duidelijke modal shift richting fiets, trein en carpool mogelijk. Aan de hand van een analyse van de bereikbaarheid en het mobiliteitsprofiel van de medewerkers, werd de potentiële modal shift ingeschat en op basis hiervan werden aanbevelingen geformuleerd en werd een actieplan ontwikkeld.

Sinds begin 2018 ondersteunt Traject het bedrijf bij de implementatie en opvolging van de maatregelen uit het actieplan. Traject hielp bij de uitrol van het fietsleaseplan en de pendelfietsen, het uitwerken van sensibiliseringscampagnes rond fiets, trein en carpoolen, bij het opstellen van een pendelfondsdossier. Daarnaast verzorgen we mee de communicatie rond mobiliteit.