Mobiliteitsbegeleiding afvalverwerkend bedrijf

Voor een hoogtechnologisch afvalverwerkingsbedrijf werd in samenwerking met KPMG een mobiliteitsplan opgesteld. Het bedrijf zet in op ecologisch en economisch verantwoorde afvalverwerking. Ook in hun medewerkersmobiliteit willen ze een ecologisch beleid voeren. Traject nv werd aangesteld als partner ter ondersteuning van de kersverse mobiliteitscoördinator. Aan de hand van een mobiliteitsanalyse werd de huidige mobiliteitssituatie in kaart gebracht. 

Een van de pijlers was een verduurzaming en vergroening van hun bedrijfsvloot. Traject begeleidt het bedrijf in de overschakeling van hun bedrijfswagenbeleid van een TCO berekening naar een formule rekening houdend met een fiscale component en de communicatie hieromtrent. Aan de hand van simulaties werd de overschakeling voor medewerkers en partners verduidelijkt. Tevens werd hun green car policy verder uitgewerkt en werden aanbevelingen gemaakt omtrent het verduurzamen van de vloot.