Mobiliteitsadvies Groene Zeedijk Middelkerke

MOP Urban Design is aangesteld om het ontwerp en de realisatie van de Zeedijk van Middelkerke te realiseren. Plantec is infrastructuurontwerper in dit dossier. Traject geeft op afroep verkeerskundig advies. In het kader van het masterplan ‘Kustveiligheid’, waarin de Zeedijk tussen Westende en Middelkerke zal worden voorzien van een Golfdempende Uitbouw (GDU), wordt er ook een visie uitgewerkt voor de Zeedijk zelf met enkele inrichtingsprincipes. Eén van deze principes in het masterplan is het volledig autovrij maken van de Zeedijk. Dit heeft tot gevolg dat het parkeeraanbod in de omgeving van de Zeedijk anders georganiseerd zal moeten worden. Traject geeft onder andere advies op de ontsluiting, de inrichting, ruimtelijke inpasbaarheid en haalbaarheid van oplossingsrichtingen die worden voorgesteld en zal in een latere fase instaan voor de opmaak van een MOBER.