Mobicoaches aan de slag

De komende maanden en jaren zijn er ingrijpende wegenwerken gepland in de omgeving van de ring rond Brussel. Deze werken zullen een impact hebben op de mobiliteit van de bedrijven en hun medewerkers. 

De Werkvennootschap, dat o.a. de Werken aan de Ring rond Brussel coördineert, heeft daarom het New Mobility Network opgericht om de bedrijven te ondersteunen in een toekomstgerichte mobiliteit. 

Traject is aangesteld als “mobiliteitscoach” om een modal shift in medewerkersmobiliteit te helpen realiseren. In 2019 en 2020 hebben we enkele grote werkgevers in de regio begeleid via een coachingstraject op maat. Op basis van een mobiliteitsanalyse en medewerkersbevraging werd een actieplan uitgewerkt, waarbij de bedrijven ook beroep konden doen op de mobicoaches bij de implementatie ervan.

Via multimodale bereikbaarheidsfiches en webinars informeren we bedrijven en medewerkers over de werken en hoe men een duurzame ‘modal shift’ kan maken.

Binnen deze begeleiding doen we ook onderzoek, vb. naar de bestaande en geplande Hoppinpunten en hun mogelijk impact op de modal shift bij de werkgevers.