MOBER voor een retailer

Voor de verhuis van een supermarkt in West-Vlaanderen naar een site waar een grotere winkel gerealiseerd kan worden in combinatie met nog andere activiteiten, werd een MOBER opgemaakt door Traject.

De MOBER schetst het mobiliteitsprofiel van de functie in een bestaande ruimtelijke omgeving en gaat na wat de mobiliteitseffecten zijn van die nieuwe functie en wat de impact is op de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied.

Daarbij worden ook aanbevelingen geformuleerd om de mobiliteitseffecten in goede banen te leiden, die door de architect verwerkt worden in de definitieve plannen.

Specifiek in het kader van deze MOBER gaat aandacht naar de impact op de gewestweg waarop de site ontsluit en de parkeerbalans op de site zelf voor de gecombineerde activiteiten.