MOBER voor een bedrijf uit de agrarische sector

In kader van de verhuis van het hoofdkantoor van een aardappelverwerkend bedrijf in West-Vlaanderen werd een MOBER opgemaakt door Traject.

De MOBER schetst het mobiliteitsprofiel van de functie in een bestaande ruimtelijke omgeving en gaat na wat de mobiliteitseffecten zijn van die nieuwe functie en wat de impact is op de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied.

Daarbij worden ook aanbevelingen geformuleerd om de mobiliteitseffecten in goede banen te leiden, die meegenomen worden in het definitieve ontwerp.

Specifiek in het kader van deze MOBER gaat aandacht naar de impact op het aanliggende kruispunt en rotonde waarlangs de site ontsluit.