MOBER Hooge Steden Lommel

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Hooge Steden laat de ontwikkeling van een gemengd woon- en winkelproject toe.  Hoewel het project strikt genomen niet MOBER-plichtig is, beslist men toch de mobiliteitseffecten door Traject in beeld te laten brengen.

In overleg met de ontwikkelaar, Albert Heijn en architect Luc Van Looveren maken we het MOBER op en lichten het toe aan de kwaliteitskamer van het stadsbestuur Lommel. Het MOBER wordt goedgekeurd en de door de verschillende administraties geformuleerde bezorgdheden worden door de architect verwerkt in het finale ontwerp.