MOBER en mobiliteitsplan duurzame wijk Immerzeel+

De stad Aalst en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst wensen het stedelijk woongebied Immerzeel+ te ontwikkelen als een duurzame wijk.

De studie bestaat enerzijds uit een mobiliteitseffectenrapport waarin de effecten van de geplande ontwikkelingen beschreven worden en de duurzame ambities van stad en AGSA getoetst worden op hun haalbaarheid.

De studie beperkt zich niet louter tot de methodiek van een mobiliteitseffecten rapport maar koppelt de randvoorwaarden die volgen uit het MOBER aan een duurzame ambitie. Die ambitie uit zich onder meer in de toepassing van een ‘krappe parkeernorm’ in combinatie met een goed voorzienend weefsel van ondersteunende functies in het plangebied zelf, dat onder andere wordt uitgebouw met mobipunten.

Bij het uitwerken en detailleren van deze duurzame ambitie bleek de fiets één van de meest kansrijke alternatieven. Om de fiets tot in het DNA van de projectontwikkeling te krijgen werd daarom vertrokken vanuit een Bikeability-screening. Deze vormt de leidraad voor de vastgelegde aanbevelingen, randvoorwaarden en normen.

Bikeability