Minder hinder stationsomgeving Gent Sint-Pieters

Aan het station Gent-Sint-Pieters vinden zeer omvangrijke werkzaamheden plaats die het station en zijn omgeving terug moeten aanpassen aan de behoeften van de 21e eeuw. Deze werken hebben een grote invloed op de buurt, op de gebruikers van het station en de omgeving, op de verkeersstromen van en naar het station en op de doorgaande verkeersstromen in de buurt van het station.

Tussen 2007 en 2014 deden zich onder invloed van deze werken regelmatig veranderingen voor in de situatie voor de verschillende weggebruikers, en werden verkeersstromen anders georganiseerd. Dit is eveneens het geval voor de organisatie van de openbaarvervoerhaltes, de parkeerplaatsen voor auto’s en de fietsenstallingen. 

Traject verzorgt tijdens deze periode van frequente wijzigingen de ‘minder hinder aanpak’. Hierbij streven we naar een zo optimaal mogelijke circulatie voor alle weggebruikers en een inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor de vlotheid van het werf- en overige verkeer, comfort en veiligheid voor fietsers, voetgangers (pendelaars en niet-pendelaars) en minder mobielen. Een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer is eveneens een must.