Masterplan en MOBER campus Proeftuin

SVR-ARCHITECTS staat in voor de opmaak van een masterplan voor de verdere ontwikkeling van de campus Proeftuin van de Universiteit Gent. Traject staat in voor de ondersteuning op het vlak van mobiliteit en in een latere fase voor de opmaak van een plan-MOBER.

In dit proces vormen de parkeerbalans en de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer en fietsers het belangrijkste discussiepunt in de zoektocht naar draagvlak en consensus bij de verschillende overheden. In de MOBER worden aanbevelingen voor de ontsluiting en het gewenste verplaatsingsgedrag geformuleerd.