Masterplan en MOBER Bostoen site Drongen

Bopro staat in voor de opmaak van een masterplan voor de verdere ontwikkeling van de Bostoen site in Drongen. Traject staat in voor de ondersteuning op het vlak van mobiliteit en in een latere fase voor de opmaak van een plan-MOBER. Vanaf de start van het proces is Traject betrokken bij de uitwerking van een visie en de principes voor de site. De focus lag hier voornamelijk op het zoeken van draagvlak en consensus met de verschillende overheden op het vlak van ontsluiting en parkeerstrategie.