Leesbaarheid en herkenbaarheid van fietssnelwegen

Het potentieel voor functionele verplaatsingen met de fiets in Vlaanderen is bijzonder hoog.  Zo woont een kwart van de Vlamingen op maximum 5 km van het werk en bijna de helft op maximum 10 km. De vijf Vlaamse Provincies willen dat potentieel verder aanboren door de uitbouw van een netwerk van fietssnelwegen.

Via een gebruikersgerichte en multidisciplinaire aanpak willen we de leesbaarheid, herkenbaarheid en algemene beleving van het huidige netwerk van fietssnelwegen in heel Vlaanderen significant verhogen. Het resultaat is een handboek “leesbaarheid en herkenbaarheid fietssnelwegen”  dat concreet en pasklaar kan toegepast worden bij het optimaliseren van de bestaande fietssnelwegen en bij het uitbouwen van nieuwe fietssnelwegen in Vlaanderen.

Voor dit project werkt Traject samen met stefan.schöning.studio, een vooraanstaand bureau op het vlak van productontwikkeling en met duidelijke referenties op het vlak van design en signalisatie in openbare ruimte. Het consortium wordt vervolledigd met het communicatiebureau Cayman en de landschapsarchitecten LAMA.

Meer info vind je hier: http://www.fietssnelwegen.be/