Impactanalyse omtrent parkeren voor de Raad van de Europese Unie – BWLKE

Cobrace

In februari 2014 is de BWLKE wetgeving in werking getreden en alle bedrijven zijn sindsdien onderworpen aan deze regelgeving bij het verlengen van hun milieuvergunning. Dit was in 2015 het geval voor het Justus Lipsius gebouw van de Raad van de Europese Unie.

De impactanalyse telt twee delen: ten eerste een juridische analyse om vast te stellen of de Raad wel of niet onderworpen is aan de wetgeving en ten tweede een analyse van de impact op het parkeren en de mobiliteit.

Traject heeft meerdere types analyses gecombineerd : bereikbaarheid van de site, organisatie van het werk, mobiliteitsprofiel van de werknemers, … De bezettingsgraad van de parking werd geanalyseerd alsook zijn verzadigingsgraad voor verscheidene periodes of evenementen zoals bv. Europese toppen. De politieke activiteiten en hierbij gelinkte komsten van staatshoofden en ministers, is een belangrijk aspect bij de analyse. Europese toppen organiseren brengt immers veel logistiek met zich mee en heeft een onvermeidelijke impact op de mobiliteit en het parkeren.