Groene weg tussen Moensberg (Ukkel) en Delta (Oudergem)

De ‘Groene Weg’ is een aan te leggen veilige voetgangers- en fietsersverbinding langs spoorlijn L26 en kadert binnen het fiets-GEN. Het traject strekt zich uit over een afstand van ca. 8 km en doorkruist het grondgebied van de gemeenten Ukkel, Elsene, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en de stad Brussel.

Daarbij verloopt het traject voor een groot gedeelte op domeinen beheert door Infrabel (stationsomgevingen, spoortaluds ,…) maar ook doorheen natuurzones en stedelijk gebied met elk zijn eigen specificiteit en aandachtspunten.

Binnen het project staat Traject in voor de analyse van de verkeersstructuur en het bepalen van de randvoorwaarden. Op die manier kan tussen verschillende tracévarianten een afweging gemaakt worden en kunnen specifieke knelpunten op de route verkeerstechnisch uitgewerkt worden.