Green car policy North Sea Port

Traject begeleidde North Sea Port in het ontwikkelen van een groen wagenbeleid voor de havens van Gent en Terneuzen.

In een eerste fase werd de huidige vloot doorgelicht op een aantal parameters. Op basis hiervan gaf Traject een reeks aanbevelingen aan North Sea Port om hun wagenpark te vergroenen. Hierbij werd ook rekening gehouden met de belangrijke verschillen m.b.t. fiscaliteit tussen België en Nederland.

Deze aanbevelingen werden verder uitgewerkt en verfijnd tijdens een workshop met North Sea Port waarbij er rekening gehouden werd met de ambities van de opdrachtgever en de toekomstige innovaties in de markt.