Green car policy LBC

LBC is volop bezig met het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid dat beantwoordt aan de wensen en noden van haar medewerkers. Het bedrijf is hierbij op zoek naar ondersteuning op vlak van groen wagenbeleid en flexibele verloning.

Traject begeleidt LBC bij het vergroenen van het wagenpark. Om een goed zicht te krijgen op de huidige vloot werd deze geanalyseerd op een aantal parameters. Op basis hiervan gaf Traject advies aan het bedrijf over zaken als wagenaanbod, maximale CO2-uitstoot, het belonen van duurzame keuzes en het sensibiliseren van de werknemers. Daarnaast werd er advies gegeven over welk type van groene wagens (elektrisch, hybride, CNG) het best aansluit bij de noden van elke werknemer.

Naast het vergoenen van het wagenpark wenst LBC het autogerichte mobiliteitsbeleid te veranderen in een meer multimodale benadering. Naar aanleiding hiervan bekeek Traject samen met LBC de mogelijkheden om aan werknemers met een bedrijfswagen ook zaken als fietslease en voordelig gebruik van het openvaar vervoer aan te bieden.