FLOW

De positieve effecten van een stedelijk mobiliteitsbeleid, gericht op voetgangers en fietsers, zijn algemeen bekend. Toch stellen we vast dat de auto heel vaak de richtingbepalende modus blijft in de Europese steden. Maatregelen voor voetgangers en fietsers beschouwt men hoogstens als ‘nice-to-have’.

Het FLOW-consortium wil aantonen dat dit vaak te wijten is aan het gebruik van verkeersmodellen waarin de auto alomtegenwoordig is. Fietsers en voetgangers zijn zelden opgenomen in lokale en regionale verkeersmodellen en ontbreken dus in het algemeen afwegingskader. Overheden en andere betrokken partijen hebben vaak een verkeerd beeld van de impact van extra fietsers- en voetgangersinfrastructuur ten koste van de auto. De algemene perceptie is dat dit zal leiden tot meer congestie en files.

Het consortium, bestaande uit mobiliteitsexperten, ontwikkelaars van verkeersmodellen en steden, zal gedurende drie jaar werken aan het ontwikkelen van nieuwe verkeersmodellen en management tools, met extra aandacht voor fietsers en voetgangers. Dankzij de aangepaste modellen zullen verkeersmanagers de impact van extra fietsers- en voetgangersmaatregelen beter kunnen evalueren.

Het theoretische deel van het project wordt ook onmiddellijk uitgetest in zes Europese steden (Budapest, Dublin, Gdynia, Lissabon, München, Sofia). Deze steden krijgen de rol van ‘living lab’ doorheen het project en dienen tot voorbeeld voor andere steden buiten het consortium.

Meer info op de projectwebsite.