Fietsplan Temse

Temse wil het fietsgebruik in de gemeente ondersteunen en stimuleren en de fietser een prominente plaats geven in het mobiliteitsgebeuren. Vertrekkende van het huidige fietsbeleid, de ambities van het gemeentebestuur en de input van talrijke (interne en externe) stakeholder, formuleert Traject aanbevelingen voor de verdere uitbouw van een sterk fietsbeleid in Temse.

De aanbevelingen worden geconcretiseerd door te verwijzen naar voorbeelden van implementatie in andere gemeenten. Voor elke aanbeveling worden ondermeer de kostprijs, de te verwachten impact en de communicatiestrategie besproken.

Het fietsplan zal zowel infrastructurele als niet-infrastructurele maatregelen bevatten en zal de link leggen tussen recreatief fietsen en functioneel fietsen. De Temsenaar wordt van nabij betrokken bij de opmaak van het plan en kan input geven / suggesties doen via een (online) meldingsformulier.