Fietsgeschiktheid bedrijvenzones met casestudie Kanaalkant Antwerpen

Binnen de fietsgeschiktheidsstudie voor bedrijvenzones wordt een algemeen kader ontwikkeld met factoren die de fietsgeschiktheid van fietsroutes van bedrijventerreinen beïnvloeden. De studie brengt mogelijke problemen en knelpunten in kaart en stelt mogelijke theoretische maatregelen voor om tot een fietsvriendelijke inrichting te komen.

Binnen de studie zit ook een casestudie die het ontwikkelde kader toepast op een deelgebied binnen het bedrijventerrein Kanaalkant. Bij de uitwerking van deze casestudie worden de afwegingen, de mogelijke oplossingsvarianten en de keuze van de voorkeursvariant beschreven.