Fietsbeleidsplan Dendermonde

Ontwikkeling van een fietsbalans en een beleidsplan

Het uitwerken van een fietsplan voor Dendermonde was één van de aanbevelingen uit het nieuwe mobiliteitsplan voor Dendermonde dat in 2012 werd gefinaliseerd. Traject is in het voorjaar van 2013 gestart met het uitwerken van het fietsbeleidsplan voor Dendermonde.  Een belangrijk aspect in het studieproces was het brede overleg met zowel interne (burgemeester, schepenen, diverse diensten) als externe betrokkenen (handelaars, bewoners,…). 

Binnen de opmaak van het fietsbeleidsplan heeft Traject een fietsbalans ontwikkeld die lokale overheden toelaat om prioritaire verbeteracties ten aanzien van de fiets te formuleren. Zowel bij de bewoners als bij de handelaars werden enquêtes afgenomen om inzicht te krijgen in het verplaatsingsgedrag en de grootste behoeftes. Deze worden in het beleidsplan vertaald naar 10 werkdomeinen waarrond de stad de komende jaren zal werken om het fietsbeleid te optimaliseren.