Fietsbeleid universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen heeft Traject gevraagd om ondersteuning te bieden bij haar fiets- en mobiliteitsbeleid. Een sterk fietsbeleid heeft aandacht voor alle onderdelen: faciliteren van de aanschaf van een fiets, informatie en sensibilisering, kwaliteitsvolle interne fietsinfrastructuur,...

Om dit laatste te kunnen bieden, heeft Traject een fietsaudit uitgevoerd op de campussen. De audit van de fietsenstallingen gebeurde aan de hand van een checklist opgesteld door Traject.

De gegevens werden achteraf geanalyseerd en samengevat in een rapport. Met de aanbevelingen kan de Universiteit Antwerpen aan de slag om de fietsvriendelijkheid van de campussen te verbeteren.

Daarnaast ondersteunde Traject de universiteit ook bij haar ambitie om een bedrijfsfietsenverhaal uit te rollen naar haar medewerkers. In samenspraak met de universiteit stelde Traject een bestek op maat op en contacteerde potentiële aanbieders.