Eco-Mobility Shift

Met dit Europees project wou de Europese Commissie de steden een tool aanbieden om af te toetsen hoe ‘ecomobiel’ hun beleid is, en te benchmarken met andere steden. De term ‘ecomobiele stad’ verwijst naar een stad waarvan de inwoners zich vlot en veilig met duurzame vervoersmodi kunnen verplaatsen. De stad moet een openbare ruimte zijn voor de mens in plaats van enkel een plaats gericht op wagens. 

Het project bestond uit drie fases: in de eerste fase kan de stad aan de hand van een handleiding zichzelf beoordelen op een aantal indicatoren. Op basis hiervan kan de stad beslissen een actieplan op te stellen om zijn werkpunten te verbeteren, of meteen door te gaan naar de volgende fase. Tijdens de tweede fase vindt een audit plaats door een externe partij, die een rapport opstelt. Op basis hiervan wordt in de derde fase beslist over het al dan niet toekennen van een label.

De werkwijze is interessant voor Belgische steden: zicht krijgen op hun sterke en zwakke punten binnen het mobiliteitsbeleid en zien hoe andere steden hun mobiliteitsbeleid aanpakken. Via het label krijgt men een erkenning en kan men zich benchmarken met andere steden. 

Naast lid van het management committee van Eco-Mobility Shift stond Traject ook in voor het mee ontwikkelen van de tool.