Cyclelogistics Ahead

Het potentieel voor goederentransport en aflevering van pakketjes per (bak)fiets in steden is bijzonder hoog, zo blijkt uit de baseline studie van het eerste Cyclelogistics project. Elk tweede gemotoriseerd transport van goederen kan vervangen worden door transport per (bak)fiets. Wat betreft de aflevering van goederen kan elke vierde gemotoriseerde trip in de stad vervangen worden door (bak)fietsen. 

Cyclelogistics Ahead bouwt voort op de bevindingen van zijn voorganger, door verschillende maatregelen te ondernemen en zich te richten op verschillende doelgroepen: de transportsector, de steden en private en commerciële consumenten. Het is de bedoeling om via een bottom-up aanpak de doelgroepen te overtuigen in te zetten op duurzame stedelijke logistiek. In het consortium zijn ook zes fietskoeriers betrokken, die vanuit hun praktijkervaring advies kunnen geven aan potentiële fietskoeriers. Zij starten tijdens het project ook nieuwe pilootprojecten op. De betrokken steden implementeren flankerende maatregelen om duurzame stedelijke logistiek te bevorderen. 

De rol van Traject hierbinnen bestaat erin enerzijds het project te promoten en te verspreiden over heel Europa. Daarnaast ondersteunt Traject de stad Mechelen in de praktische uitwerking van het project, en geven we ook workshops: enerzijds workshops voor potentiële fietskoeriers, en anderzijds workshops aan stakeholders (steden, fleet managers, logistieke bedrijven,…) om in te zetten op fietslogistiek.