Conceptstudie fietsstraten Deinze

De stad Deinze investeert in goede fietsinfrastructuur. En dat loont. In 2020 haalde ze voor de derde keer de titel ‘Fietsstad’ in de categorie van steden en gemeenten met meer dan 20.000 en minder dan 50.000 inwoners. Maar de ambities van de Leiestad liggen hoger: het stadsbestuur wil werk maken van een degelijk fietsstratenplan.

Met het fietsstratenplan zoekt het bestuur antwoorden op de vragen “waar?” en “hoe?”. Met “waar?” onderzoekt Traject hoe een fietsstraat het fietsnetwerk van Deinze kan vervolledigen of waar de hoeveelheid fietsers het verantwoordt om een fietsstraat aan te leggen. Met “hoe?” bieden we oplossingen voor de zichtbaarheid en de inrichting van de fietsstraat. Zo wordt het voor alle gebruikers duidelijk welke plek de fietser inneemt in de straat.

De conclusies zullen in een duidelijke communicatienota gegoten worden, om ook de inwoners van Deinze grondig te informeren.