COBRACE effectenstudie Neder-over- Heembeek

De Brusselse Maatschappij voor Vastgoedontwikkeling (BMVO) beschikt sinds 2001 over het gebouw « bâtiment lumière » gelegen in de industriezone Galilei Mercator. Door de slechte bereikbaarheid en het beperkt aantal parkeerplaatsen staat het gebouw leeg. De BMVO wil deze site omvormen tot een zaken- en seminariecentrum. Gezien deze gewijzigde functie wenst de BMVO een groter aantal parkeerplaatsen te bouwen dan maximaal toegestaan in de milieuvergunnig. Door het BWLKE/COBRACE reglement dat sinds kort van kracht is kan de milieuvergunnig niet worden verlengd zonder een effectenstudie van een erkend bureau. 

In een effectenrapport bestudeert Traject het parkeren op de site. Er worden verschillende analyses uitgevoerd rond mobiliteit en bereikbaarheid. Dit gaat van parkeerplaatstellingen over een analyse van het mobiliteitsprofiel, het potentieel voor alternatieve vervoermiddelen tot een reistijdanalyse. Naast deze analyses werd ook een vergelijking gemaakt met bedrijven die een geljikaardig bereikbaarheidsprofiel hebben en binnen dezelfde sector actief zijn. Op die manier kunnen de noden zo concreet mogelijk geobjectiveerd worden.

Door de verschillende analyses kon het aantal toegestane parkeerplaatsen verdrievoudigd worden.