Coaching van lokale besturen inzake verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid blijft in Vlaanderen een zeer grote uitdaging. Elke dode op onze Vlaamse wegen is er een te veel, en moet in de mate van het mogelijke voorkomen worden. Daarnaast vormen ook het aantal zwaargewonden en lichtgewonden nog steeds een probleem.

Lokale overheden zijn een cruciale partner in het verbeteren van de verkeersveiligheid op Vlaamse wegen. De Vlaamse gemeenten leveren reeds inspanningen om de verkeersveiligheid op hun grondgebied te verbeteren, toch is dit vaak ad hoc.

De VSV en OVK besloten daarom een coaching traject op te zetten voor gemeenten in het kader van het behalen van het SAVE-charter. Met het SAVE-charter geven steden en gemeenten aan dat ze actief willen bijdragen aan meer verkeersveiligheid. Een proefproject werd uitgerold in de provincie Antwerpen, waaraan 6 gemeenten deelnamen.

Het coachingtraject bestaat uit een aantal onderdelen: via een vragenlijst wordt gepeild naar de huidige stand van het verkeersveiligheidsbeleid in de gemeente. In een tweede fase wordt een terreinbezoek gebracht aan de gemeeente, waar de overige gemeenten als peers fungeren. Nadien ontvangen de gemeenten een expertenadvies op maat. Het project wordt afgesloten met een evaluatie, waarbij de belangrijkste vaststellingen uit het project naar voren worden gebracht.