Coaching 40 steden en gemeenten in fietsbeleid

Het potentieel voor de fiets in Vlaanderen is zeer groot. De fiets zou per definitie het voor de hand liggende vervoermiddel moeten worden over afstanden van 5, 10 tot zelfs 15 kilometer, zeker gezien het succes van de elektrische fiets. Voor verplaatsingen over deze korte afstanden zijn lokale overheden een cruciale speler. Gemeenten beheren 90% van de weginfrastructuur. Ze bepalen grotendeels de ruimtelijke ordening in de gemeente en zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de verkeersregels. 

Door dit omvangrijke takenpakket kunnen gemeenten ook een uitstekende communicator zijn ten voordele van fietsen. In dit project krijgen gemeenten een duwtje in de rug voor hun fietsbeleid. Traject ondersteunt hierin de VSV en Fietsberaad met expertise en advies aan de gemeenten om het lokaal mobiliteits- en fietsbeleid zowel naar inhoud als naar strategie mee vorm te geven. De methodiek bestaat uit verschillende stappen: via een eerste quickscan-vragenlijst bepalen we de huidige stand van het fietsbeleid en voorzien ruimte voor reflectie. Daarna analyseert Traject de resultaten hiervan samen met alle relevante documenten, alvorens er een terreinbezoek plaatsvindt. De resultaten van het terreinbezoek en de document analyse worden in een peer review meegenomen, wat resulteert in een coaching moment.

Traject heeft samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Fietsberaad een coachingsmethodiek ontwikkeld om het lokaal mobiliteits- en fietsbeleid zowel naar inhoud als naar strategie mee vorm te geven. De methodiek bestaat uit verschillende stappen: via een quickscan-vragenlijst bepalen we de huidige stand van het fietsbeleid en voorzien ruimte voor reflectie. Het fietsteam van Traject analyseert de resultaten hiervan samen met alle relevante documenten zoals het gemeentelijk mobiliteitsplan. Vervolgens brengen twee fiets-experten van Traject een terreinbezoek aan de gemeente en vindt een coachingmoment plaats in aanwezigheid van lokale beleidsmakers en ambtenaren. Het resultaat van het coachingstraject is een advies op maat van uw gemeente geïllustreerd met praktijkvoorbeelden uit fietsgemeenten in binnen- en buitenland.