Champ

Het Europees CHAMP-project wil de elementen voor een goed stedelijk fietsbeleid in kaart brengen. Hiervoor brengt het project enkele kampioenen in stedelijk fietsbeleid van over heel Europa samen. De steden nemen deel aan het project om het fietsaandeel in verplaatsingen nog te verbeteren. 

Binnen het project ontwikkelt men een tool (bestaande uit een vragenlijst en een bezoek ter plaatse) waarmee het fietsbeleid in elke stad geëvalueerd kan worden. Aanbevelingen voor verdere verbeteringen formuleren is een logisch vervolg. In een latere fase vindt een peer review plaats waarbij de andere steden de sterktes en zwaktes verder duiden en vanuit hun eigen ervaringen advies geven. 

Na de analyse voert elke stad enkele innovatieve maatregelen door, die nadien ook geëvalueerd worden. Binnen het uitwisselingsprogramma organiseert men verschillende workshops. Andere steden sluiten hierbij aan en wisselen ervaringen uit.
Traject coördineerde dit CHAMP project.