bUZz Minder hinder

Gedurende de laatste jaren wordt druk geïnvesteerd in infrastructuur in Gent. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken en om de werken op elkaar af te stemmen is bUZz opgericht. Buzz is een samenwerkingsverband van betrokken overheden en private partners die grote wegenwerken plannen in het zuiden van Gent. Buzz coördineert deze werken, informeert erover en lijst de alternatieven op om zo de hinder voor de weggebruikers te beperken.

Van 2013 tot 2016 coördineert Traject de werkgroep bUZz. Door het organiseren van werkgroepen, het bijwonen van coördinatievergaderingen en het onderhouden van de bUZz website wordt Gent bereikbaar gehouden en wordt iedereen ertoe aangezet om anders naar Gent te komen.