Business case Max Mobiel 2.0

Max Mobiel werd 10 jaar geleden opgestart als concreet antwoord op de nood aan toegankelijk woon-werkverkeer. De dienstverlening van Max Mobiel concentreert zich op het organiseren van collectief vervoer voor bepaalde trajecten.

Vandaag bestaat die nood nog steeds, maar bestaat bij Max Mobiel de wens om de dienstverlening en vorm te updaten en voor te bereiden op de toekomst rond bedrijfsmobiliteit.

Traject begeleidt en organiseert vier workshops om de business case ‘Max Mobiel 2.0’ in te vullen. In vier workshops wordt de huidige en toekomstige dienstverlening besproken en geëvalueerd, alsook de juridische vorm en het financiële plaatje.

Na afloop van de vier workshops wordt een conclusierapport geschreven, waarin de krijtlijnen van Max Mobiel 2.0 worden gedefinieerd.