Bikeability scan op project- of wijkniveau

Bij stedelijke ontwerpprojecten gaapt er soms een kloof tussen stedelijk ontwerp en mobiliteitsontwerp. Het perspectief van de fiets wordt niet altijd ten volle meegenomen. Traject voert daarom bikeability scans uit op project- of wijkniveau om het potentieel van de fiets maximaal aan te boren en te integreren in nieuwe ontwerpen. Daarbij worden alle parameters meegenomen die de keuze om al dan niet te fietsen bepalen vertrekkende van de fietser zelf, de omgeving en de af te leggen trip.