Begeleiding op maat van ontsluitingsprojecten

Traject kan, naast de opmaak van de klassieke effectenstudies, projectontwikkelaars ook begeleiden bij het optimaliseren van de ontsluiting. Dit kan zowel over de interne of externe fietsontsluiting, de ontsluiting met openbaar vervoer als de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gaan. Traject kan hier de projectontwikkelaar begeleiden in het overlegproces met de verschillende overheden met als doel het komen tot een consensus of het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast kan Traject ook de opmaak van de start- en projectnota of een unieke verantwoordingsnota voor haar rekening nemen.

Contacteer ons voor verdere toelichting bij deze dienstverlening.