Beeldkwaliteitsplan Houthalen

Verder bouwend op het masterplan voor het Cuppensplein dat in 2017 werd afgerond, ondersteunt Traject als verkeerskundig adviseur opnieuw Mop Urban Design als ontwerper van het Beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Houthalen. De focus voor mobiliteit lag hierbij voornamelijk op de circulatie in het centrum en de parkeerbalans in de toekomstige situatie. Op interactieve workshops werd de parkeerstrategie en circulatiescenario’s, maar ook de fietsroutes en wandelroutes naar de haltes van het openbaar vervoer besproken. Op deze manier werd draagvlak bekomen voor een gedragen visie voor het centrum van Houthalen op het vlak van mobiliteit.