Bedrijfsvervoerplan van een onderneming gesitueerd in de Europese Wijk

BVP- formulier:

Traject heeft de info van de HR-dienst van het bedrijf bewerkt en namens het bedrijf ingegeven in het BVP-formulier dat opgelegd wordt door het Brussels Gewest. Tegelijk werden de vereiste maatregelen – zoals de opmaak van een multimodale bereikbaarheidsfiche en een SMOG-actieplan – geïmplementeerd. Op die manier voldeed de bank aan alle verplichtingen voor het Gewest.

Ondersteuning fietsparkeerplan:

Traject heeft de bank begeleid bij het vergund krijgen van hun nieuwe fietsentalling volgens de normen opgelegd door het Brussels Gewest. Traject heeft het ontwerp- en inplantingsplan van de nieuwe fietsenstalling opgemaakt met maximaal oog voor het comfort van de fietsende medewerkers.