Bedrijfsvervoerplan Ukkel voor een Brussels Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur heeft in 2017 Traject aangesteld om een bedrijfsvervoerplan op te stellen. De bereikbaarheid van de verschillende sites werd in kaart gebracht en het mobiliteitsprofiel van de medewerkers werd bepaald. Aansluitend werd een enquête gehouden om nog meer inzicht te krijgen in de verplaatsingsbehoeften van het personeel en om de invoering van mogelijke mobiliteitsmaatregelen af te toetsen.

De verzamelde informatie diende niet enkel om het verplichte bedrijfsvervoerplan-formulier in te vullen maar was de perfecte basis voor een kosten-baten analyse voor de verschillende maatregelen. Op basis van de expertise van Traject werd een actieplan met de meest mogelijke impact richting duurzame mobiliteit opgesteld.

In 2017 kreeg Traject de opdracht van een Brussels gemeentebestuur om voor haar afdeling een Bedrijfsvervoerplan op te stellen.

Na een bereikbaarheidsanalyse van de site in functie van de verschillende vervoermiddelen, stelde Traject een mobiliteitsenquête op die in 1e instantie beantwoordde aan de eisen uit de mobiliteitsanalyse, wat verplicht is bij de opmaak van een Bedrijfsvervoerplan (BVP). Deze enquête ging verder dan enkel de verplichte onderwerpen binnen het BVP dankzij de opstelling van de vragen die ons toeliet om dieper in te gaan op bepaalde hoofdthema’s binnen mobiliteit. Daarnaast was dit ook de gelegenheid om de meningen te verzamelen over de mobiliteitsmaatregelen van de  gemeentebestuursleden die zij graag in werking zouden zien en die hen zouden kunnen overtuigen om een alternatief vervoermidel dan de wagen te gebruiken of om hun mobiliteit te vergemakkelijken.

Traject heeft vervolgens het BVP formulier vooringevuld en heeft een samenhangend en op maat gemaakt actieplan voorgesteld waarin het ambitieuze doel richting een modal shift die het bedrijf in 2020 wil realiseren, in opgenomen werd. Binnen dit rapport werd elke actie geanalyseerd in functie van de situatie van de gemeente en haar medewerkers. Ten slotte werden telkens ook de kosten, de haalbaarheid van implementatie en de doeltreffenheid van de maatregelen geschat.