Bedrijfsvervoerplan Stad Aalst

Eind 2015 is Traject gestart met de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor de Stad Aalst. Aanleiding hiervoor was de verhuis en centralisatie van de verschillende stadsdiensten in het nieuwe administratief centrum in januari 2016. Er werd een mobiliteitsenquête gehouden onder de medewerkers, op basis waarvan een ontwerp-actieplan werd opgesteld. Nadien vond er ook een workshop plaats waarbij verschillende stakeholders en medewerkers verdere input konden geven betreffende de selectie en prioritering van de voorstelde maatregelen en de verdere opmaak van het actieplan. Deze input werd verwerkt tot een definitief actieplan. Alle resultaten zijn gebundeld in een bondig rapport en er werd een budgetraming opgemaakt.