Bedrijfsvervoerplan (BVP) Federale Overheidsdienst

In 2011, 2014 en 2017, ondersteunde Traject een Brusselse publieke organisatie bij de opmaak van haar bedrijfsvervoerplan (BVP).

Telkens werd een analyse gemaakt van de mobiliteitsnoden van het personeel en werd een actieplan op maat van de organisatie opgesteld. Niet enkel voldeed de organisatie aan de opgelegde verplichting maar werd op die manier ook een continu proces richting duurzame mobiliteit opgestart.